Dolar : Alış : 5.8826 / Satış : 5.8932
Euro : Alış : 6.6316 / Satış : 6.6436
HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul31°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 22 Kategoride 362 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

BEDİÜZZAMAN; LAİKLİK HAKKINDA NELER SÖYLEDİ

03 Mayıs 2016 - 906 views kez okunmuş
Ana Sayfa » BEDİÜZZAMAN»BEDİÜZZAMAN; LAİKLİK HAKKINDA NELER SÖYLEDİ
BEDİÜZZAMAN; LAİKLİK HAKKINDA NELER SÖYLEDİ

BEDİÜZZAMAN; LAİKLİK HAKKINDA NELER SÖYLEDİ
Bediüzzaman Üzerinden laikliği sevimli ve kabul edilebilir, hale getirmek Bediüzzaman’ a ve Risale-i Nur’a hürmetsizliktir.Keyfi küfriyi kanunlar şeklinde, Bediüzzaman ve Nur Talebeleri aleyhinde kullanan bir istibdat rejiminin , laiklik din ve vicdan hürriyetidir diyen ,fakat dinsizliği Iaiklik perdesi altında din haline getirenlere ; kendi ilkelerinde bile samimi olmadığını onların yüzüne savuran, Bediüzzaman’ın sözlerini yumuşak bir laiklik savunmasına çevirmek hakikatin tersyüz edilmesi demektir.
Aşağıdaki,ifadeler Bediüzzaman’ın farklı eserleri de geçen şeriat ve laiklik hakkındaki sözleridir. Yorumu okuyuculara bırakıyoruz.

“Sen de mürtecisin, şeriat istemişsin” diye suallerine karşı, i’dama beş para kıymet vermeyip, cevaben: Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise, bütün cinn ve ins şahid olsun ki; ben mürteciyim ve şeriatın bir tek mes’elesine ruhumu feda etmeğe hazırım.Şualar – 449
Divan-ı Harb-i Örfî Reisi Hurşid Paşa benden sordu: “Sen şeriatı istedin mi? İşte şeriatı isteyenler böyle asılırlar.” Ben de: “Şeriatın bir mes’elesine bin ruhum olsa feda ederim.” Emirdağ-1 – 245
Bütün kuvvetimle derim ki: Terakkimiz, ancak milliyetimiz olan İslâmiyetin terakkisiyle ve hakaik-i şeriatın tecellisiyledir. Divan-ı Örfi – 40
İslâmiyet ise insaniyet-i kübra ve şeriat ise medeniyet-i fuzla (en faziletli) olduğundan; âlem-i İslâmiyet, ‘medine-i fâzıla-i Eflatuniye olmağa sezadır.Divan-ı Örfi – 40
İşte ey müddeiumumî ve mahkeme a’zâları! Elli seneden beri bende olan bir fikrin aksiyle, beni ittiham ediyorsunuz. Eğer lâik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki; lâik manası, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telakki ederim. Yirmibeş senedir hayat-ı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükûmet-i cumhuriye ne hal kesbettiğini bilmiyorum. El’iyazü billah, eğer dinsizlik hesabına, imanına ve âhiretine çalışanları mes’ul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmiş ise, bunu size bilâ-perva ilân ve ihtar ederim ki: Bin canım olsa, imana ve âhiretime feda etmeğe hazırım. Şualar – 363
Hem suçlarından diye: “Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve lâikliğin kabulü, İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, tesettürün kaldırılması, latin harflerinin huruf-u Kur’aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve taaddüd-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılab hareketlerini bid’at, dalalet, ilhaddır diyen, irtica ile suçludur.” diye yazmışlar.
Ey insafsız heyet! Eğer her asırda üçyüzelli milyonun kudsî ve semavî rehberi ve bütün saadetlerinin proğramı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin dersi ve neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok âyât-ı Kur’aniyeyi inkâr etmek ve bütün İslâm müçtehidlerini ve umum şeyhülislâmları suçlu yapmak mümkün ise …ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren ve ilmen muhalefeti memleketten ve hükûmetlerden kaldırabilirseniz, beni bu şeylerle suçlu yapınız. Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz.Şualar – 431
Din ile hayat kabil-i tefrik/ ayrılması mümkün olduğunu zannedenler felâkete sebebdirler.Sözler – 716
Zîrâ en mukaddes maksadım, şeriatın ahkâmını tamamen icra ve tatbiktir. Asar-ı Bediiyye – 425

MUSTAFA M.YAKUP

RONAHİYA İSLAM.COM.

kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika