Dolar : Alış : 5.8826 / Satış : 5.8932
Euro : Alış : 6.6316 / Satış : 6.6436
HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul31°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 22 Kategoride 362 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

MEDRESET-ÜZ ZEHRA İDEÂLİ (GAYE-İ HAYAL) 1.

06 Nisan 2016 - 906 views kez okunmuş
Ana Sayfa » BEDİÜZZAMAN»MEDRESET-ÜZ ZEHRA İDEÂLİ (GAYE-İ HAYAL) 1.
MEDRESET-ÜZ ZEHRA İDEÂLİ (GAYE-İ HAYAL) 1.

MEDRESET-ÜZ ZEHRA İDEÂLİ

( GAYE-İ HAYAL) 1.

           Ey yüz sene sonra gelenler! Şu kal’anın    ( VAN KALESİ ) başında bir Medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız.Cismen dirilmemiş,fakat ruhen bâki ve geniş bir heyette yaşayan Medreset-üz Zehra’yı cismanî bir surette bina ediniz.Emirdağ-2 – 111

Yukarıdaki ifadeler,Said Nursi’nin yarım asırdan fazla bir zaman diliminde yılmadan takip ettiği bir idealin/gaye-i hayalin manevi olarak gerekleşmiş olsa da,maddi olarak gerçekleşmesi için bir vasiyeti niteliğindedir.

Kendisine bir kulübe bile inşa etmeyi düşünmeyen, herkes gibi benim de bir yuvam,geleceklerini temin edeceğim çocuklarınım olsun diye bir düşünceyi aklına bile getirmeyen Bediüzzaman Said Nursi’in, hayatı boyunca,gerekleştirmeyi hiç unutmadığı bir gayesi vardı: Medreset üz Zehra.

Şunları diyordu:”oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtrî olan bu ziyade acımaklık ve şefkat, binler Müslüman evlâdlarının, hattâ masum hayvanların teellümlerine karşı dahi bir rikkat, bir elem, o sırrı şefkat ile hissediyordum. Hususî bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasredeyim; belki bu memleket ile ve belki âlem-i İslâmın kıt’asıyla hanem gibi, hamiyet-i İslâmiye noktasında alâkadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle müteellim ve firaklarıyla mahzun oluyorum”Lemalar- 252

Peki bu medreseyi bir ideal haline getiren saik ne idi.Said Nursi için ne anlam ifade ediyordu. Bundan ne fayda bekleniyordu. Nasıl olacaktı.Hangi dertlere derman,hangi meselelere çare olacaktı.Nasıl ve nereye kurulacaktı.Ne ile kurulacak,nasıl ayakta kalacaktı. Nasıl bir sonuç bekleniyordu?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını, Bediüzzman’ın yazılarında eserlerinde aradık aşağıdaki satırlar bu arayışın neticesidir.

Şark Üniversitesi gündeminin yoğun olduğu dönemde meselenin önemine dikkat çeken Said Nursi,mebus/milletvekillerine verilmek üzere talebelerine yazdırdıgı bir maktupta şu ifadelar yer alır;

“Üstadımız ellibeş seneden beri a’zamî gayretle ve müteaddid ve-silelerle şarkî Anadolu’da Câmi-ül Ezher’e muvafık Medreset-üz Zehra namıyla bir İslâm üniversitesinin kurulması için çalışmış ve bunun kat’î lüzumunu daima ileri sürmüştür. Reisicumhur’a ve Başvekil’e hitaben onları bu mes’eleden tebrik eden Üstadımızın yazısında denildiği gibi, Şark dârülfünunu âlem-i İslâm’ın bir nevi merkezinde olarak beyn-el İslâm medar-ı iftihar bir makam kazanacaktır. O vilayetlerde medfun çok aziz ve mübarek binlerle ülema ve ârifîn, şüheda ve muhakkikîn ecdadlarımızın mazideki pek kıymetli ve kudsî hizmet-i diniyeleri, manevî, bâki hasletleri bu dârülfünunla dahi tecessüm ederek vazife-i imaniyelerini daha geniş bir sahada yapacaklardır.

Şark Üniversitesi’nin bir nevi proğramı olmaya lâyık üss-ül esas dersi ise, Kur’an-ı Hakîm’in hakaik-i imaniyesini tefsir eden ve   bütün mes’elelerini fünun-u akliye ile ve delail-i mantıkıye ve     müsbete ile tesbit ettiren ve makulatla ders veren Risale-i Nur’ dur ki; yeni asrın üniversitelerinde ve mekteblerinde okutulmaya şâyandır.” Emirdağ-2 s193

BEDİÜZZAMAN’IN TAHSİL HAYATI

Bediüzzaman’ın medrese hayatı alışılmışın dışındadır. Bir çok hoca ve medrese değiştirir aradığını bulamaz.Sarf ve nahiv gibi hazırlık kitaplarından sonra 15 senede okunabilen kitapları Muhammed Celali Hazretlerinden; bazı mevzularını okur, kitabın muhtevasını öğrenir. Kitabları kendi kendine okur ve ezberler. Medreselerde okunan sıra kitaplarına dahil olmayan 90 kitabı ezberler.

Bir mevhibe-i ilahiyye olarak kendisine yüksek bir kariha / kavrama   kabiliyeti ve kuvvetli bir hafıza verilmiştir.

Hocasının “niçin böyle yapıyorsun”sualine”Bu kadar kitabı okuyup anlamaya muktedir değilim. Ancak bu kitaplar bir mücevherat kutusudur, anahtarı sizdedir. Yalnız sizden şu kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenizin istirhamındayım.Yani bu kitabların neden bahsettiklerini anlayayım da, bilâhere tab’ıma muvafık olanlara çalışırım, demiştir”.Tarihçe-i Hayat-s.33

  1. ve16.asırdan sonra başlayan Rönesans, Fransız ihtilali ve sanayi devrimi ile devam eden dünyadaki değişim,İslam Dünyasının buna ayak uyduramaması ve İslam dünyasındaki gerilemenin boyutlarının ne kadar yıkıcı olduğunun farkına,Said Nursi genç yaşta varır.Çare olarak baş vurulan bir kısım ıslalahat faaliyetleri de neticesiz ve kötü bir taklitten öteye geçemez.

Bediuzzaman’a göre İslam dünyasının fen ve teknolojiye yabancı       kalması;”Bizi/Müslümanları dünya rahatından ve ecnebileri âhiret saadetinden mahrum”etmişti. Muhakemat – 10

Yanlış algı genelde İslam dünyasına özelde Kürtlere medeniyet ve     eğitimin kapısını kapatmıştı.

Said Nursi şöyle der:”Fakat vâ esefâ bu sû’-i tefehhüm ve şu tevehhüm-ü bâtıl, şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle ye’si ilka edip bâb-ı medeniyet ve maarifi Ekrad ve emsallerine kapattırdı.” Muhakemat – 10

MUSTAFA M.YAKUP

RONAHİYA İSLAM.COM. (Devam edecek)..

kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Nur talebesi
13 Mayıs 2016 - 05:20

Rabbim kaleminizin bereketini eksik etmesin inşallah…

TemaFabrika